• Energetické Certifikáty Bardejov, Svidník, Stropkov
    Energetické Certifikáty Bardejov, Svidník, Stropkov
  • Energetické Certifikáty Bardejov, Svidník, Stropkov

energetickycertifikat-bardejov.eu

Energetické Certifikáty Bardejov, Svidník, Stropkov

Obchodný zástupca – Ing. Štefan Kučmina
pre okres Bardejov, Svidník a Stropkov

Čo je to Energetický certifikát?

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (ako na elektrospotrebičoch).

Kedy je povinná Energetická certifikácia?

Pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej obnovy.