Spoznaj nás.

CEO Leopold Bezecný (Co-founder)

Vždy som vedel kam smerujem, kam sa chcem dostať , kde som bol a čím som teraz. Ako zakladateľ som sa rozhodol pre príchod z Írska späť domov do mojej domoviny. Zanechal som skvelý živvot v zahraničí kde som 12 rokov pracoval v Google, Ebay, Microsoft Corporation a Dell Ireland.

Ukáž Tlačidla
Skry Tlačidla