www.INSTALATERIVAN.sk

Vodoinštalatér a kúrenár Bratislava

“ 0917 218 689 „

Každý z Vás sa už určite ocitol v situácii keď sa v domácnosti náhle niečo pokazilo alebo ste súrne potrebovali odbornú pomoc. Problémom v danej chvíli však mohlo byť nájsť firmu, ktorá by bola ochotná a schopná zasiahnuť v krátkom čase bez ohľadu

vodárenské práce a montáž, rekonštrukcia a výmena rozvodov vody – oprava vodovodného potrubia – výmena, montáž a oprava vodovodnej batérie – výmena a oprava WC – montáž zdravotechniky a sanity – výmena a oprava ventilov – inštalácia technológií na úpravu vody – inštalácia čerpadiel pre studničné systémy – montáž sprchových boxov

SERVIS A SLUŽBY

  • montáž, rekonštrukcia a výmena rozvodov
  • oprava vodovodného potrubia
  • výmena, montáž a oprava vodovodnej batérie
  • výmena a oprava WC
  • celoročné kompletné výmeny starých vykurovacích telies – radiátorov
  • výmeny nefunkčných termostatických ventilov a termostatických hlavíc
  • dodanie a montáž prietokových meračov tepla
  • montáž uzatváracích ventilov a nových kúrenárskych rozvodov
Ukáž Tlačidla
Skry Tlačidla