www.GREKAT-FARNOST-STROPKOV.sk

Gréckokatolícka farnosť v Stropkove

Podľa schematizmov prešovskej gréckokatolíckej eparchie veriaci tejto cirkvi žijúci v Stropkove patrili do farnosti Bokša. Po 1. svetovej vojne sa počet gréckokatolíkov v meste zvyšoval, takže vznikla potreba založiť samostatné cirkevné spoločenstvo. Tieto plány sa mohli uskutočniť, pretože v meste sa usadila komunita rehoľníkov z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná redemptoristi.

Veriaci sa pod vedením redemptoristov zhromažďovali na modlitbách v kláštornom chráme Najsvätejšej Trojice. Keď sa počet gréckokatolíckych redemptoristov zväčšil, pribúdali aj aktivity. Okrem pravidelných bohoslužieb podľa liturgického obdobia, vysluhovania sviatostí, v chráme sa napríklad konala aj slávnosť prvého svätého prijímania. Zároveň na väčšie sviatky prichádzali do kláštorného chrámu aj pútnici z okolitých farností, často na čele so svojimi farármi.

GRÉCKOKATOLICKÁ FARNOSŤ ✞ SV. CYRILA A METODA – SPOLOČENSTVO MLADÝCH A SPOLOČENSTVO RODÍN

Ukáž Tlačidla
Skry Tlačidla