• SBS sbs-pro-secure.sk
  • Súkromná Bezpečnostná Služba Prešov, Košice
    Súkromná Bezpečnostná Služba Prešov, Košice

www.SBS-PRO-SECURE.sk

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA V PREŠOVE, KOŠICIACH, POPRAD

Poskytovanie bezpečnostných služieb vrátane ochrany osôb a majetku nie je len o ich samotnej prevádzke. Je to aj o korektných kontaktoch s klientom, starostlivosti o pracovníkov, odvádzaní daní, odvodov a poistného, ale, hlavne, prevzatí zodpovednosti za odvedenú prácu. O tomto všetkom hovoria nepriamo naše referencie klientov a firmiem. Aj touto cestou by sme sa radi našim, či už súčasným alebo bývalým klientom poďakovali za spoluprácu.

Služby firmy sa opierajú o viac ako pätnásťročné praktické skúsenosti z organizovania riešení v oblasti bezpečnosti, organizovania a zabezpečovania kultúrnych, športových a. i. podujatí rôzneho druhu, úzko spolupracujeme pri organizácii niektorých akcií s PZ SR, z čoho vyplýva znalosť a prepojenie aktuálnych potrieb zákazníka s dodržiavaním zákonnosti. SBS Prešov, SBS Košice, Poprad, Bardejov, Spišská Nová VesSBS PRO SECURE s.r.o. má za cieľ poskytovať svoje služby a servis na vysokej úrovni, charakteristické odbornosťou, spoľahlivosťou, diskrétnosťou voči naším klientom.

SLUŽBY SBS PREŠOV PRE OBCHODNÉ DOMY, EVENTY, PLESY, DISKOTÉKY

Ukáž Tlačidla
Skry Tlačidla